هزینه دادرسی علت مراجعه نکردن به دستگاه قضا/ لایحه کاهش هزینه دادرسی در مراحل نهایی است

قضاوت در آخرین اظهار نظر خود در خصوص هزینه‌های دادرسی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های کاری دستگاه قضایی در دوره جدید کاستن از هزینه‌های دادرسی است، گفت: هزینه‌های دادرسی برای برخی از مردم زیاد است و این هزینه‌ها برخی از آنها را می‌توان دید. مردم پیگیر پرونده خود را رها می‌کنند، برای کاستن … ادامه

استکبار جهانی با ترویج بی بند و باری درصدد طباهی جامعه است

او حجاب را صیانت از وقار و شخصیت توصیف کرد و گفت: زن پیکره‌ای از اجتماع است و استکبار جهانی با ترویج بی‌بند و باری در جوامع و دور نگه داشتن مردم از عفاف و حجاب درصدد پیاده‌سازی اهداف شیطانی خود در جوامع اسلامی است و می‌خواهد. فساد را از این راه وارد جامعه کند.