کتابدار افتخاری در کتابخانه‌های عمومی کوهبنان

او گفت: در این طرح با عضویت رایگان داوطلب و ۲ نفر از بستگان درجه اول وی در کتابخانه‌های عمومی نهاد تا ۲ برابر زمان حضور، به عنوان کتابدار افتخاری یا همیار کتابخانه معرفی می‌شوند.

او میگوید: این شرایط با شرایطی است که از سوی نهاد اعلام شده به کارگیری می‌شوند و هیچ رابطه استفاده‌ای با نهاد کتابخانه‌ها نخواهند داشت و هیچ وجهی نیز به این افراد پرداخت نمی‌شود.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی کوهبنان گفت: همه رشته‌ها می‌توانند با دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی مورد نظر نهاد، به عنوان کتابدار افتخاری در کتابخانه‌های عمومی شهرستان خدمت کنند.منبع

زاده گفت: این طرح باقی مانده است پاسخگویی نیاز به کتابخانه‌های عمومی با هدف صرف هزینه‌های پرسنلی و بهبود خدمات کتابخانه‌های سراسر کشور از طریق جلب مشارکت داوطلبانه و غیرانتفاعی علاقه‌مندان به منظور کمک به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به عموم اقشار جامعه در سراسر کشور انجام می‌شود.

باقی زاده می‌گوید :در این طرح، امکان استفاده از امکانات خانه کتابدار برای کتابداران افتخاری با درجه ارشد و بالاتر فراهم است.

اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کوهبنان در خانواده کتابداران افتخاری گفت: اهدای لوح تقدیر از طرف مدیرکل، شرکت کتابدار افتخاری و همیار کتابدار در برنامه‌های اختتامیه سایر جشنواره‌ها، هفته کتاب و برنامه‌های کتابخانه‌های مناسب و ارائه گواهی فعالیت برای مدت حضور کتابدار افتخاری در استان. کتابخانه از این جمله است.

خلیل الله باقی زاده ریاست اداره کتابخانه‌های عمومی کوهبنان گفت: با توجه به این که جمعی از دوستداران و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخانه، ارائه خدمات به این حوزه را دارند، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تغییر شیوه نامه به کارگیری این افراد و با هدف ارائه می‌شوند. از مشارکت داوطلبان ارائه خدمات کتابخانه‌ای، نسبت به بخشی از نیروی کار موردنیاز خود نیز می‌کند.

رئیس کتابخانه های عمومی کوهبنان میگوید: در اجرای این طرح، داوطلبان فعال به عنوان کتابدار افتخاری، پس از احراز شرایط اختصاصی و عمومی، به ترتیب در درجات مقدماتی، پایه، ارشد و عالی تقسیم بندی و ارتقا خواهد یافت.