نحوه کاشت و نگهداری گل نرگس

پس از شروع رشد ساقه بايد تا حدي به آن آب دهيد كه گلدان هرگز كاملا خشك نماند. گلدان را تا نيمه از خاك پر كنيد طوري كه دوسوم پياز زير خاك قرار بگيرد. نرگس از جمله گلهاي پيازي است، گلها و گياهان پيازي خاكهاي سنگين و رسي را دوست ندارند و بيشتر خاك سبك را ميپسندند. اگر خاك باغچه يا گلدانتان رسي است، كمي شن با آن مخلوط كنيد تا زهكشي خوبي پيدا كند. تا زماني كه ساقهها از خاك سر نزدهاند ديگر به آن آب ندهيد. اگر بخواهيد با گلهاي پيازي به استقبال بهار برويد، ميتوانيد باغچهتان را قسمتبندي كنيد. دقت كنيد پيازي كه انتخاب ميكنيد، هيچگونه بريدگي، خراش يا دندانه نداشته باشد. گلهاي پيازي در زمانهاي مختلفي گل ميدهند. گفته ميشود كه در حوالي همان چشمه اولين گلهاي نرگس سر برآوردهاند. در مورد عطر گل نرگس گفته شده كه خاصيت شفابخشی دارد البته اين مسئله از نظر علمي ثابت نشده و حتي ممكن است تلقيني باشد اما در اينكه عطر نرگس شادابكننده است شكي نيست. اينكه رايحههاي خوش ميتواند روي كاركرد مغز اثر مثبت بگذارد از نظر رواني كاملا تاييد شده است اما چند و چون آن هنوز از نظر علمي مشخص نيست. پيازهاي نرگس دو جور هستند يك مدل طوري است كه فقط يك نوك دارد كه حرفهايها به آن دماغه هم ميگويند و مدل ديگر دو دماغه دارد.

در اساطير يونان، نارسيس كه در واقع همان نرگس خودمان است، نام پسري خودشيفته بود كه از عشق مجله خبری jcflower چيزي نميفهميد. گیاه را بچرخانید تا ساقهی آن صاف قرارگرفته و اگر گیاه در حال خم شدن بود یک چوب بامبو در کنار آن قرار دهید. مقداری آب ولرم در یک کاسه ریخته و ریشهی پیاز را به مدت 2 ساعت در آن غوطهور کنید. آينده نگر باشيد چون نرگسها در مرحله به اصطلاح گردنغازي، ممكن است يكطرفه شوند و همين شكل باعث ميشود گلها به يک سمت باز شوند و اگر گلدان سبک باشد آن را واژگون می كنند. به طور معمول بسياري از گلها ممكن است با هم نسازند، نرگس هم از آن جور گل هاست كه در يک گلدان نمی تواند با هر گل پيازی ديگری سازگار باشد. هر دماغه، يك ساقه و گل ميدهد و متخصصان امر معتقدند پيازهاي دو دماغهاي گلهاي درشتتري هم ميدهد. متخصصان معتقدند اين گياه براي گل دادن بهتر است كمي خشكي ببيند.

نور خورشید باعث فعال شدن پیاز می شود. نه تنها شكل خاص و منحصر به فرد اين گل چشم را می نوازد بلكه گفته می شود نرگس زارهاي شهر بهبهان در استان خوزستان آنچنان پربار بودهاند كه در فصل گلدهي رنگ يكدست سفيد و زرد، موجي از لطافت را دركوي و برزن ميپراكنده و از فاصلههاي دور عطر اين نرگسزارها استشمام ميشده است. نرگس شيراز كه عطر و بوي منحصر به فردي دارد، معمولا اواخر پاييز تا اواسط بهار گل ميدهد و نرگس شهلا كه شيپور بزرگي در وسط دارد و گلبرگهایش طيفي از رنگ زرد است از اواخر زمستان تا اوايل بهار مهمان باغچهها ست. بهترین راه کاشت گل نرگس در یک گلدان است که در فضای آزاد نگه داشته شود تا گل به صورت طبیعی در پاییز شکوفه بدهد، زیرا گیاه نرگس میتواند تا دمای 12- درجهی سانتیگراد را تحمل کند. در كشورهاي غرب اروپا، از شرق اسپانيا و پرتغال گرفتهتا به آلمان و انگلستان و نرگس به صورت خودرو ميرويد.

قرار دادن كل پياز در آب، سبب پوسيدن پياز می شود. این کار زمان شکوفه دادن را طولانی تر میکند. برای کاشت یک پیاز، گلدان باید حداقل 18 سانتیمتر عمق داشته و عرض آن حداقل 5 سانتی متر از پهنترین قسمت پیاز بزرگ تر باشد. گلدانی با عمق 18 سانتیمتر مناسب است و بايد عرض گلدان طوری باشد كه وقتی پيازها كاشته می شوند از هر طرف پنج سانتیمتری از ديواره گلدان فاصله داشته باشند. اگر نميخواهيد پياز را فورا بكاريد، يخچال محل خوبي براي نگهداري آن است اما يادتان باشد كه اگر در محلي كه پيازها را نگه ميداريد گاز اتيلن به هر نحو ممكن وجود داشته باشد، پياز نرگس بيبار شده و گلدهي هم در آينده دچار مشكل ميشود. يادتان باشد در هواي سرد ماندگاري اين گل بيشتر است و دماي بالاتر سبب ميشود كه گلها زودتر پژمرده شوند. حالا ميتوانيد آن را آبياري كنيد و در جايي گرم در زير نور مستقيم خورشيد قرار دهيد. در حین کاشت، همهی پیاز را با خاک نپوشانید. پیاز نرگس باید به خوبی بتواند خشک شود، بنابراین نیاز به حداقل یک سوراخ در کف گلدان برای تخلیهی آب هست.