همکاری بهزیستی و آموزش و پرورش در مقابله با آسیب‌های اجتماعی

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: دوران نوجوانی دوران طلایی در رشد و بالندگی است و لازم است برنامه ریزی دقیقی در جهت پیشرفت این عزیزان انجام شود که این جشنواره‌ها نیز در همین راستا انجام شوند.منبع او گفت: جامعه هدف عظیمی در اختیار و تحت پوشش آموزش و پرورش است و باید تمام دستگاه‌ها را از تختخواب آموزش و پرورش برای آسیب‌های اجتماعی بهره ببرند و در این زمینه در کنار آموزش و پرورش گیرنده قرار گیرند.

ذکایی فر، برگزاری این جشنواره‌ها را بسیار ارزشمند و تاثیرگذار دانست.

او به چندین سال سازمان بهزیستی در خصوص آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی آماده است تا بتواند خود را برای کاهش اسیب‌های اجتماعی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.

آرزوی ذکایی‌فر در آیین اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم گفت: در موضوع آسیب‌های اجتماعی در واقع موفقیت مرهون هم‌گرایی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف است.