همکاری بهزیستی و آموزش و پرورش در مقابله با آسیب‌های اجتماعی

او به چندین سال سازمان بهزیستی در خصوص آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی آماده است تا بتواند خود را برای کاهش اسیب‌های اجتماعی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.

او گفت: جامعه هدف عظیمی در اختیار و تحت پوشش آموزش و پرورش است و باید تمام دستگاه‌ها را از تختخواب آموزش و پرورش برای آسیب‌های اجتماعی بهره ببرند و در این زمینه در کنار آموزش و پرورش گیرنده قرار گیرند.

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: دوران نوجوانی دوران طلایی در رشد و بالندگی است و لازم است برنامه ریزی دقیقی در جهت پیشرفت این عزیزان انجام شود که این جشنواره‌ها نیز در همین راستا انجام شوند.منبع

آرزوی ذکایی‌فر در آیین اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم گفت: در موضوع آسیب‌های اجتماعی در واقع موفقیت مرهون هم‌گرایی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف است.

ذکایی فر، برگزاری این جشنواره‌ها را بسیار ارزشمند و تاثیرگذار دانست.