قطع درختان جوان در جنگل‌های رامسر + فیلم

با توجه به اینکه این منطقه نگهبان و دربان دارد و می‌شود برای مردم ممنوع است که این حجم چوب از منطقه خارج شود؟منبع به گفته منابع محلی این تنها حجم کوچکی از درختان قطع شده است که در کنار جاده اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد که درختان در اعماق جنگل بیشتر است.

تحلیل تصاویر نشان می دهد این درختان جنگلی در بازه های متفاوتی با تبر قطع شده اند، از برخی از برخی از این درختان چند ماه می گذرد، برخی از چند هفته دریافت می کنند و نیز چند روز قبل قطع می شوند و این نشان می دهد که این منطقه حیاط خلوت خوبی برای آن است. غارتگران منابع طبیعی شده است.

از نکات جالب قطع درختان در این منطقه حفاظت شده است که چوب چینیان پس از بریدن درختان، روی بخش‌های بریده شده درخت را با خزه، خاک و برگ می‌پوشانند تا از چشم‌ها مخفی نگه دارند.