خرید تضمینی ۲ هزار تن گندم در آوج

امسال مرکز خرید تضمینی گندم شامل شرکتی آرش آبگرم، خیام کلنجین، سعید حصارولیعصر، سیلو شمس آذر3، شرکت تعاونی آزانبار، قانقانلو، شهید آباد، و شرکت تعارائونی شهر آوج با نظارت بر تشخیص و ذیحساب این مدیریت امر خرید تضمینی گندم را بر عهده دارد. دارند.

امیر خدایاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج گفت: با گذشت یک هفته از آغاز برداشت گندم از اراضی کشاورزی این شهرستان، بر ۲ هزار تن گندم مازادنی کشاورزان توسط مراکز خرید تضمینی این شهرستان خریداری شده است.

در سال زراعی جاری ۴۷ هزار نفر از مزارع کشاورزی این شهرستان به زیر کشت گندم دیم و اختصاص یافته‌های اختصاصی که پیش بینی می‌شود حدود ۲۲ هزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان می‌شود.منبع