خرید تضمینی ۲ هزار تن گندم در آوج

امسال مرکز خرید تضمینی گندم شامل شرکتی آرش آبگرم، خیام کلنجین، سعید حصارولیعصر، سیلو شمس آذر3، شرکت تعاونی آزانبار، قانقانلو، شهید آباد، و شرکت تعارائونی شهر آوج با نظارت بر تشخیص و ذیحساب این مدیریت امر خرید تضمینی گندم را بر عهده دارد. دارند.

در سال زراعی جاری ۴۷ هزار نفر از مزارع کشاورزی این شهرستان به زیر کشت گندم دیم و اختصاص یافته‌های اختصاصی که پیش بینی می‌شود حدود ۲۲ هزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان می‌شود.منبع

امیر خدایاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج گفت: با گذشت یک هفته از آغاز برداشت گندم از اراضی کشاورزی این شهرستان، بر ۲ هزار تن گندم مازادنی کشاورزان توسط مراکز خرید تضمینی این شهرستان خریداری شده است.